เปิดรับสมัครแล้ว

สำหรับเด็ก อายุ 2-12 ปี

ระดับอนุบาลศึกษา 

เตรียมอนุบาล - อนุบาลปีที่ 3

(อายุ 2-6 ปี)

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระดับประถมศึกษา

ประถมปีที่ 1- 6

(อายุ 7-12 ปี)

รายละเอียดเพิ่มเติม

ภาษาและวิชาการ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

กิจกรรมเสริม

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

การใส่ใจนักเรียน

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

สิ่งอำนวยความสะดวก

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

โรงเรียนเอกชนในระบบสองภาษา

ผู้นำหลักสูตรภาษาอังกฤษ รางวัลโรงเรียนพระราชทาน รับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการ

5

ผลคะแนนรวม ONET ของโรงเรียน ระดับประเทศ

95%

สามารถเข้าเรียนในโรงเรียนมัธยมที่ตนเลือกเป็นลำดับแรก

2012

โรงเรียนอิมพีเรียล สองภาษา จังหวัดพิจิตร เปิดทำการ

2015

โรงเรียนอิมพีเรียล สองภาษา จังหวัดพิษณุโลก เปิดทำการ

ทัศนะจากผู้ปกครอง

ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวล่าสุดจากทางโรงเรียน

"โรงเรียนที่ให้ความสำคัญกับความสุขและหัวใจที่ยิ่งใหญ่"

ที่โรงเรียนอิมพีเรียล สองภาษา เราให้ความสำคัญกับความเป็นเลิศทางวิชาการ เน้นความเชี่ยวชาญภาษาอังกฤษ และมอบทักษะการใช้ชีวิตนอกเหนือจากวิชา ในห้องเรียนเราพัฒนาผู้เรียนให้ค้นหาคุณค่าในตนเองและมีหัวใจที่ยิ่งใหญ่เพราะ เราเชื่อว่านั่นคืออัตลักษณ์ที่สามารถนำบุตรหลานของท่านให้ส่องสว่างและไปได้ไกลมากกว่าในอนาคต

At Imperial Bilingual School, we prioritise on Academic Excellence, English Language Mastery Skills and Life Skills beyond classroom. We enable students to discover their values and a great heart, because we believe this unique identity will make your child shine brighter and go further. 

โรงเรียนอิมพีเรียลพิจิตร สองภาษา

โรงเรียนอิมพีเรียลพิษณุโลก สองภาษา

ลงทะเบียนเยี่ยมชม